www.vilazora.com.mk 22/09/2018
Главно Мени
Почетна страна
За нас
Публикации
Проекти
Награди и признанија
Контакт
Галерија
Архива
 

Почетна страна arrow За нас

За нас

Еколошкото друштво “Вила Зора” од Велес е невладина, непрофитабилна и неполитичка организација,  формирана во 1989 година. ЕД “Вила Зора” е локално здружение и е член на Движењето на екологистите на Македонија, ДЕМ.

Датум на создавање на НВО:    16. 03. 1989 год.

МИСИЈА:


Заштита и унапредување на животната средина и природата, преку анимирање на еколошките проблеми, нивно актуелизирање и подигање на јавната еколошка свест,  како и промовираењ на одржливиот развој.

ЦЕЛНИ ГРУПИ:


•    граѓани
•    организации
•    институции
•    училишта

ВНАТРЕШНА СТРУКТУРА:


-    Највисоко тело на друштвото е Собранието
-    Секоја година се одржува Годишно собрание
-    Претседателството на друштвото се состои од 9 члена
-    Претседателството се состанува двапати месечно


 
македонски
англиски

 

Advertisement


Financed by www.moepp.gov.mk