www.vilazora.com.mk 22/09/2018
Главно Мени
Почетна страна
За нас
Публикации
Проекти
Награди и признанија
Контакт
Галерија
Архива
 

Почетна страна arrow За нас arrow активности

Активности
АКТИВНОСТИ:

•    Лобирање, организирање на јавни кампањи и тркалезни маси на конкретни теми од заштитата на животната средина, средби и разговори со соодветни експерти, средби со јавноста за решавање на локалните еколошки проблеми, директни акции, протести;
•    Издавање на брошури, постери, билтени, информатори;
•    Вршење на обука, организирање на работни средби, предавања во основните и средните училишта;
•    Подигање на јавната свест,  подобрување на квалитетот на здравјето;
•    Промовирање и развој на НВО секторот и поддршка на развојот на граѓанското општество и демократијата, преку вклучување на граѓаните и јавното мислење во одлучувањето;
•    Промовирање на одржливиот развој.

 
македонски
англиски

 

Advertisement


Financed by www.moepp.gov.mk