www.vilazora.com.mk 22/09/2018
Главно Мени
Почетна страна
За нас
Публикации
Проекти
Награди и признанија
Контакт
Галерија
Архива
 

Предлог-мерки за намалување на загадувањето
Мерки предложени од Вила Зора:

1. Забрана на употребата на гуми, масло од автомобили и други токсични средства во лесната и тешката индустрија и редуцирана работа на индустриските капацитети; 
2. Да се намали акцизата, а со тоа и цената на ТНГ(еко-плин) во месеците декември, јануари и февруари, со што ќе се стимулира употребата на овие релативно поеколошки горива во зимскиот период;
3. Да се намали цената на био-дизелот во истиот временски период, со зголемување на процентот од 8 на 20%;
4. Да се исклучат од сообраќај тешките возила кои не задоволуваат основните еколошки стандарди;
5. Да се забрани сечење дрва во градовите, освен ако не се стари и ако преставуваат опасност по околината;
 
< Претходно   Следно >
македонски
англиски

 

Advertisement


Financed by www.moepp.gov.mk