www.vilazora.com.mk 22/09/2018
Главно Мени
Почетна страна
За нас
Публикации
Проекти
Награди и признанија
Контакт
Галерија
Архива
 

Средба за климатски промени

Image05.10.2016

Од 28-29 септември 2016 година, беше одржана конфренцијата" после Парискиот договор-заклучоци и препораки" посветен на Климатските промени, на која учествуваше претседателот на ЕД "Вила Зора" и зема активно учество во развојот на стратегијата за справување со климатскките промени во регионот и Европа.  

На самата средба беше потенцирана потребата од развој на посилна кампања за климатските промени во Р.Македонија, како и запознавање на граѓаните со тоа што се клиакмтски промени и како може активно да уествуваат во намалувањето на ефектот на климатските промени врз животната средина. 

 Покрај учесници од Македонија, на конференцијата беа присутни и повеќе преставници од земјите од југо-источна Европа. 

 
< Претходно   Следно >
македонски
англиски

 

Advertisement


Financed by www.moepp.gov.mk