www.vilazora.com.mk 22/09/2018
Главно Мени
Почетна страна
За нас
Публикации
Проекти
Награди и признанија
Контакт
Галерија
Архива
 

Презентирани резултатите од деконтаминацiијата

Image 

22.08.2017

Во просториите на ЕД Вила Зора беа презентирани резултатите од деконтаминацијата на почвата во Велес, сезона 2016/2017.  

Претседателот Ненад Коциќ истакна дека врз основа на анализите на опитнит површини, има намалување на концентрациите на олово со 43% и намалување на концентрациите на цинк до 33% за една година, со што се деконтаминирало подрачјето под ИНТЕРВЕНТНИТЕ вредности за двата метала. Во стеблото на растенијата кои се користата за фиторемедијација најмногу се ресорбира кадмиум(до 10 пати над МДК), но проблемот со кадмиумот е што не може да му се одреди горната граница, која и после деконтаминацијата на некои региони од Велес изнесува и до 24 mg/kg,  а МДК се до 0,8mg/kg. 

Деконтаминацијата продолжува и во сезоната 2017/2018, до намалување на вредностите на тешките метали под интервентните.

Анализите се правени во Центарот за јавно здравје-Велес. 

 
< Претходно   Следно >
македонски
англиски

 

Advertisement


Financed by www.moepp.gov.mk