www.vilazora.com.mk 22/09/2018
Главно Мени
Почетна страна
За нас
Публикации
Проекти
Награди и признанија
Контакт
Галерија
Архива
 

Ј А В Е Н П О В И К за прибирање на понуди

 ЕД Вила Зора - Велес и ЕДЕко Живот - Кавадарци, објавуваат повик за прибирање на понуди за набавка и монтажа на соларни колектори за топла вода-отворен систем. За потребите на проектот, потребни се од 15-20 системи, комплетно со достава, инсталација и прво пуштање во употреба. Истите ќе се дистрибуираат и инсталираат на објекти во општините Велес и Кавадарци. 

Ве молиме во вашата понуда навете ја вкупната цена по единица за бараната количина и  времето потребно за монтажа на сите системи. Вкупниот број на системи кои ќе бидат набавени и инсталирани дирекно ќе зависи од Вашата понудена цена и доколку тоа не е надвор од нашиот одобрен буџет за проектот.

Критериум за избор на најдобра понуда ќе биде вкупната цена по систем и времето за монтажа.

Ве молиме Вашите понуди да ги доставите по пошта или по електронски пат.

Ви Благодариме


ЕД Вила Зора


                                                                                    

                                                                           

 
< Претходно   Следно >
македонски
англиски

 

Advertisement


Financed by www.moepp.gov.mk