www.vilazora.com.mk 21/04/2019
Main Menu
Home
About us
Publications
Projects
Awards and accolades
Contact
Gallery
Archive
 

ПОВИК ЗА ЕДУКАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛЦИ
ЕД Вила Зора ги повикува сопствениците на земјоделски површини во регионот на општина Велес, посебно населбите Речани, УЗУС и Башино село да присуствуваат на едукацијата за деконтаминација на почвата од тешки метали.

Едукација ќе се спроведе во салата на општина Велес на ден 18.04.2019 година со почеток во 16 часот. Истата ќе биде спроведена од страна на експерти од областа на земјоделието и фиторемедијацијаТА. 

 

Повеќе информации на телефон 043/233-023 или во канцеларијата на ЕД Вила Зора-Велес.

Влезот е слободен за сите заинтересирани.

 

 

Овој настан е дел од активноста: “Да ја заштитиме почвата од загадување“, спроведувана од

Еколошкото друштво Вила Зора,  со поддршка од проектот на УСАИД за граѓанско учество.

 
Next >
македонски
англиски

 

Advertisement


Financed by www.moepp.gov.mk